មិត្តយុវវ័យប្រាកដជាបានស្គាល់តារាងចម្រៀង បាន មុន្នីល័ក្ខ រួចមកហើយ។ ពេលនេះស្រីស្អាត់ បាន មុន្នីល័ក្ខ បានចេញនៅ official Teaser បទថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលមានចំណងជើងថា “Goodbye Ex.”។ បើចង់ដឹងថាបទ នេះ ពិរោះ នឹងប្លែងយ៉ាងណា។ អាចស្តាប់នៅខាងក្រោមបាន៖

10407132_1703104253249513_5316989545326828997_n 10924731_1693698964190042_6358039365165518150_n 11402683_1761451984081406_4427013473645287128_n 11813366_1786396541586950_5492324899945720368_n