ម្ចាស់បទ “គេជាអ្នកណា?” និងបទ “ភ្លៀងហើយអូន” ដែលទទួលបានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្ត យុវវ័យ។ ពេលនេះកំលះសង្ហារ វណ្ណដា បានចេញនៅ Official Teaser បទថ្មីមួយទៀតហើយ ដែលមាន ចំណងជើងថា “ឈឺទេ?”។ បទចម្រៀងថ្មីនេះ ក៏កំពុងទទួលបានការគ្រាំទ្រផងដែរ។ ដោយត្រឹម តែចេញជា Teaser ដែលមានរយៈមិនដល់ 2នាទីផង គឺមានអ្នកចុចមើលរហូតដល់ទៅជាង 6ម៉ឺននាក់។ បើចង់ដឹងថាបទ នេះពិរោះយ៉ាងណា អាចស្តាប់ចម្រៀងនេះខាងក្រោមបាន៖

Song Song ft. Vannda
Song Song ft. Vannda