ពានរង្វាន់ Euro គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ធំមួយសំរាប់វិស័យបាល់ទាត់របស់ទ្វីបអ៉ីរ៉ុប។ ពានរង្វាន់នេះ គឺធ្វើ ឡើងដើម្បីស្វែងរកប្រទេសដែលខ្លាំងជាងការក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ប្រចាំទ្វីប ហើយកម្មវិធីនេះធ្វើឡើង រាល់៤ឆ្នាំម្តង។ សំរាប់ឆ្នាំ2016 គឺត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិទៅអោយប្រទេសបារាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។​ ក្នុងនោះដែរ ប្រទេសបារាំងបានរៀបចំពហុកីឡាដ្ឋានចំនួន10 សំរាប់ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដែរ។ តើមិត្តទាំង អស់ចង់ដឹងថាពហុកីឡាដ្ឋានទាំងអស់នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ? អាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានប៉ុន្មាន?

1. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stade de France អាចផ្ទុកមនុស្សបាន ​80,000នាក់​ មានទីតាំងនៅ Saint-Denis

Stade de France

2. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stade Velodrome អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 67,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Marseille

Stade Velodrome

3. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stade de Lyon អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 59,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Lyon

Stade de Lyon

4. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stade Pierre Mauroy អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 50,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Lille

Stade Pierre Mauroy

5. ពហុកីឡាដ្ឋាន Parc des Princes អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 45,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Paris

Parc des Princes

6. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stade de Bordeaux អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 42,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Bordeaux

Stade de Bordeaux

7. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stade Geoffroy-Guichard អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 42,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Saint-Etienne

Stade Geoffroy-Guichard

8. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stade de Nice អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 35,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Nice

Stade de Nice

9. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stade Bollaert-Delelis អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 35,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Lens

Stade Bollaert-Delelis

10. ពហុកីឡាដ្ឋាន Stadium de Toulouse អាចផ្ទុកមនុស្សបាន 33,000នាក់ មានទីតាំងនៅ Toulouse

Stadium de Toulouse

លោកអ្នកអាចមើលវីដេអូរបស់ពហុកីឡាដ្ឋានទាំងអស់នៅខាងក្រោមនេះ