ការ​ច្នៃប្រឌិត​គឺជា​ សមត្ថភាព​ឥត​ព្រំដែន​របស់​មនុស្ស ដែល​តែងតែ មាន​គំនិត​សំរាប់​បង្កើត​អ្វី​ដែល​ថ្មី​ៗ​សុទ្ធតែ ​របស់របរ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​មួយ​ចំនួន​។ ខាងក្រោម​គឺជា ​វីដេ​អូ​ដែល​បង្ហាញ ពី​ការ​ច្នៃប្រឌិត​សំបក​ដប​ប្លា​ស្ទិច អោយ​ក្លាយជា​ របស់​មាន​ប្រយោជន៍ ដោយ​យើង​មិន​ចាំបាច់​ចំណាយ​ប្រាក់​ទិញ​របស់​ថ្មី​នោះ​ទេ ដោយយើង​នឹង​ទទួល​បាន​របស់​ថ្មី​មួយទៀត​ជា​មិន​ខាន​។ ចាំ​កាល់​ទៀត​យក​សំបក​ដប ប្លា​ស្ទិច​ចាស់​ៗ​ដែល​យើងប្រើ​រួច ​យក​មក​កែ​​ច្នៃ​លេង​ៗ​មើល​៕

plastic-bottles-recycling-ideas reciclar huerto urbano Bracelets hack

ប្រភព​៖ YouTube Channel Roman UrsuHack