ត្រឹមតែ១នាទី បង្ហាញពីការអធ្យាស្រ័យគ្នាក្នុងសង្គម

0

នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ន គឺមានរឿងជាច្រើនកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃ ដែលពេលខ្លះជារឿងល្អ នឹងខ្លះជារឿងមិនល្អ។ ក្នុងនោះ នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក គេសង្កេតឃើញវីដេអូមួយ ត្រូវបាន បង្ហោះដោយក្នុងន័យអោយប្រជាជនគ្រប់រូបចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាក និងចេះអត់អោនអោយគ្នា ទៅវិញទៅមក។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមមិត្តទាំងអស់ចំណាយពេលត្រឹមតែ១នាទីប៉ុណ្ណោះ សំរាប់វីដេអូ មួយនេះ