បើនិយាយពីកីឡាបាល់ទាត់យើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់កីឡាករដ៏ឆ្នើមរបស់ក្រុម អ្នកមានបុណ្យ Barcelona គឺ Neymar និងជាកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិ ប្រេស៊ីល ដែលកីឡាករសំខាន់មួយរូប ទាំងក្រុម Barcelona និងក្រុមជម្រើសជាតិ ហើយក៏ជាកីឡាករ មួយរូបរកចំណូល បានច្រើនផងដែរ។ Neymar មានរូបរាងសង្ហា និងជាកីឡាករដែលមានមន្តស្នេហ៍មិនចាញ់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ឡើយ។ ហើយមិត្តស្រីទាំងនោះ មាននិស្សិត តារាសម្តែង ពិធីការិនីទូរទស្សន៍ តារាចម្រៀង តារាម៉ូដែល ជាដើម ដែលមានចំនួន 16នាក់ហើយ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 រហូតដល់ ឆ្នាំ2016 នេះបើតាម Youtube Channel  មួយដែលមានឈ្មោះថា “STARS NEWS”។

16. Carolina Nogueira Dantas ក្នុងឆ្នាំ2010 ជាសិស្ស នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

15. Barbara Evans ក្នុងឆ្នាំ2011 ជាតារាម៉ូដែល នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

14. Nicole Bahls ក្នុងឆ្នាំ2011 ជាតារាម៉ូដែល នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

13. Andressa Suita ក្នុងឆ្នាំ2011 ជាតារាសម្តែង នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

12. Carol Abranches ក្នុងឆ្នាំ2011 ជាតារាម៉ូដែល នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

11. Maira Cardi ក្នុងឆ្នាំ2012 ជាពិធីការិនីទូរទស្សន៍ នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

10. Roberta Appratti ក្នុងឆ្នាំ2012 ជាអ្នករាំ នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

9. Carol Belli ក្នុងឆ្នាំ2012 ជាពិធីការិនីទូរទស្សន៍ នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

8. Anitta ក្នុងឆ្នាំ2013 ជាតារាចម្រៀង នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

7. Patricia Jordane ក្នុងឆ្នាំ2013 ជាតារាម៉ូដែល នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

6. Bruna Marquezine ក្នុងឆ្នាំ2013 ជាតារាម៉ូសម្តែង នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

5. Gabriella Lenzi ក្នុងឆ្នាំ2014 ជាតារាម៉ូដែល នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

4. Soraja Vucelic ក្នុងឆ្នាំ2014 ជាតារាម៉ូដែល នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

3. Elizabneth Martinez ក្នុងឆ្នាំ2015  នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ

2. Thaila Ayala ក្នុងឆ្នាំ2015 ជាតារាសម្តែង នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល

1. Chloe Grace Moretz ក្នុងឆ្នាំ2016 ជាតារាសម្តែង នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច