chelsea-vs-liverpool
chelsea-vs-liverpool

សំរាប់ក្របខណ្ឌ EPL ក្នុងយប់ថ្ងៃសុក្រ គឺមានការប្រកួតរវាងកតោខៀវ Chelsea និងហង្សក្រហម Liverpool។ សំរាប់ ការប្រកួតយប់នេះ អាចជាការបង្ហាញខ្លួនលើកទី១របស់កីឡាករ David Luiz ដែលទើបតែចុះហត្ថលេខា ត្រលប់មកលេងអោយក្រុម Chelsea វិញ។ ហើយសំរាប់ប្រវត្តិ ជួបគ្នាចំនួន 48 ប្រកួត គឺ Chelsea ឈ្នះ 19 ប្រកួត Liverpool ឈ្នះ 18 ប្រកួត ហើយស្មើរគ្នា 11 ប្រកួត។

chelsea
chelsea

ហើយសំរាប់ការជួបគ្នា 5 ប្រកួតចុងករោយ គឺក្រុម Chelsea ឈ្នះ 2 ប្រកួត ស្មើ 2 ប្រកួត នឹងចាញ់ 1ប្រកួត។ ចំពោះចំណាត់ថ្នាក់ ក្នុងក្របខណ្ឌ EPL វីញ គឺក្រុម Chelsea ឈរនៅលំដាប់ ទៅ 2 ចំណែក Liverpool ឈរ នៅលំដាប់ទី6។

liverpool
liverpool

សំរាបការប្រកួតយបនេះ គឺក្រុមទាំង ២អាចស្មើរគ្នា 0-0 ឫក៏ក្រុម Chelsea អាចយកឈ្នះ 1-0។